Đang xem

Đặc sắc lễ hội các dân tộc ở Mai Châu

Về với Mai Châu là về với những bản sắc văn hóa khác nhau đa dạng do nhiều nhóm các dân tộc sinh sống ở đây tạo nên và những nét văn hóa ấy vẫn được giữ gìn cho đến…

Lễ cúng ma khô của người Mông ở Hà Giang

Nếu người nào trong làng chết đi, thầy cúng sẽ làm lễ hứa với con ma đó sau 12 ngày sẽ làm lễ ma khô để mong linh hồn người đã khuất được siêu thoát và gia đình có tang…

1 2 3